Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Kalustopuuseppä P. Koivisto Oy :ssa

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä tietoja Kalustopuuseppä P. Koivisto Oy kerää asiakkaistaan ja sivuston kävijöistä, mistä tietoja hankitaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

  • Yrityksen nimi: Kalustopuuseppä P. Koivisto Oy
  • Y-tunnus: 1089835-2
  • Osoite: Tinatie 7
  • Puhelinnumero: 0504643424
  • Sähköposti: johanna.koivisto@pkoivisto.com
  • Verkkosivut: www.pkoivisto.com

Henkilötietojen kerääminen

Kalustopuuseppä P. Koivisto Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kalustopuuseppä P. Koivisto Oy kerää asiakkaista vain sen tiedon mikä on pakollinen toimituksia/laskutuksia tehdessä. Yksityishenkilöiden tietoja säilytetään vain tarvittava aika.

Henkilöstä voidaan kerätä kulloisenkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia yksilöinti- ja yhteystietoja (esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, edustettava yritys). Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Muiden kuin asiakkaiden osalta tietoja kerätään yhteydenottopyyntöihin vastaamiseksi.

Tiedot saadaan ensisijaisesti henkilöiltä itseltään, ja niiden kerääminen perustuu suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Verkkosivun evästeistä kerättyä tietoa käytetään yrityksen sivuston ja palveluiden kehittämiseen, ja näiden tietojen keräämiseksi varmistetaan kävijän suostumus.

Henkilötietojen käyttö

Oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai yritykseen liittyvien velvollisuuksien hoitaminen, sopimukset ja oikeutetut liiketoiminnalliset syyt.
Henkilötietoja käytetään yrityksen tehtävien hoitamiseen sekä asiakaspalveluun, viestintään ja markkinoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös yrityksen palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään digitaalisena, paperiversiot ovat lukitussa paikassa.

Henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja tietoturvaan liittyvä ohjeita -ja järjestelmiä.

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen kannalta. Tietojen säilyttämisaika vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Suostumuksia ja kieltoja säilytetään niiden voimassaoloajan. Henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa, kun henkilötietoa ei enää tarvita, ellei lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempää aikaa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset tai pakottava lainsäädäntö niin edellyttää. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä luotettaville palveluntarjoajille tai alihankkijoille, kuten tietojärjestelmäpalveluiden tuottajalle. Rekisterinpitäjä varmistaa, että palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yrityksemme itse ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta osa ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimista saattaa sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella. Myös sivustollemme asennetut evästeet keräävät käyttäjädataa ja saattavat toimiakseen siirtää sen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Kolmannen osapuolen ohjelmat voivat tarvittaessa käyttää hyödykseen evästeistä saatavaa dataa, jos kävijä on hyväksynyt evästeiden käytön sivustolla.

Tiedonsaantioikeus

Asiakkaalla on lakiin perustuva oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekistereihin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjän ilmoitettuihin yhteystietoihin.

Tiedoissa oleva virhe

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä. Mikäli virheellinen tieto on välitetty tai luovutettu viranomaisille tai muulle taholle, joille rekisterinpitäjällä on velvollisuus tai oikeus välittää tai luovuttaa tietoja, oikaistaan virhe myös tietojen vastaanottajalle.

Evästeet

Käytämme evästeitä kehittääksemme sivustoamme ja palveluamme. Lue lisää evästeilmoituksesta.

Lisätietoja tietojen käsittelystä

Lisätietoja käsittelystä saa: Johanna Koivisto, johanna.koivisto@pkoivisto.com